MKB

Kontor (+46)(0)8-767 3666
Hans Sogell (+46)(0)70-214 0000

Outplacement & Verksamhetsutveckling

Vår specialitet är:
- Garanti Outplacement genom Karriärskolan - snabb väg till ny karriär för övertalig personal och/eller personal som inte passar in i verksamheten. Nytt Jobb och/eller Starta Eget med jobbgaranti -  Outplacement Services, "så länge vi behövs" till fast pris!

Historiskt, för våra fler än 500 deltagare, har 60 % fått nytt jobb inom 12 veckor och över 90 % inom 6 månader. De ca 200 som startat eget har, med vår hjälp, fått sin första order redan innan kursen är slut. Du väljer således mellan 2 alternativ med ca 40 % prisskillnad:

Bland de fler än 200 företag och organisationer som använder sig av tjänster och verktyg från MKB® märks speciellt: SEB Bank, Electrolux, SEB Finans, UC, TeliaSonera, TryggHansa, Samhall Resurs samt  EraSteel, Eurocard, ICA, Posten, SINF, Nyman & Schultz, H&M, Volvo, SKF.... Några referensbrev här!

- Hämta vår MKB presentation här!

Här kommer några exempel på utförda uppdrag:

Produktiviteten ökade 50% ! Vi behöver hjälp med att på ett enkelt och rättvist sätt premiera, berömma och kritisera människorna i organisationen. Kan MKB ta fram ett IT-stöd för kompetensutvärdering åt oss som är så enkelt och effektivt att det verkligen används?

Garanti Outplacement ! Vi har en divisionschef i ledningsgruppen som inte passar in. Personkemin stämmer inte alls. Det blir ofta konfrontationer och missförstånd. Kan du hjälpa honom till en ny sysselsättning utanför vårt företag ?

Volym Outplacement ! Vi håller på och avvecklar en avdelning på 250 personer och räknar med att få 100 över som vi inte själva kan placera. Kan MKB ta hand om dem och vad kostar det ? 

ROI bättre än 1:100 ! Vi har drygt 2000 anställda i vår koncern . Vi har just genomfört en undersökning som visar att vi bara använder i genomsnitt 20% av våra medarbetares kunskaper. Du har ju framgångsrikt hjälpt oss med en del Lämplighetsanalyser tidigare. Kan MKB också hjälpa oss att  använda  koncernens human kapital bättre?

Ska chefer vara omtyckta ? Vi har flera unga chefer som är ovana vid rekrytering. Kan MKB arrangera en endagskurs och hjälpa dem anställa rätt?  

Ökade lönsamheten 400 miljoner ! Vi har en avdelning som går dåligt. Chefen är ingen ledare och dessutom får han inte grepp om verksamheten. Vi behöver hjälp från någon utanför vår verksamhet.   Du gjorde ett fantastiskt jobb förra gången när du  utvecklade en prissättningspolicy åt oss. Din unika säljstyrningsmodell , för en försäljning på 4 miljarder ökade lönsamheten 400 miljoner per år!  Vad kan MKB göra nu?

Eget företag på 4 veckor ? Jag vet att en av dina starkaste sidor är att hjälpa till med att starta företag. Du har  hjälpt våra övertaliga att starta fler än 100 företag. Nu har vi en grupp på 18 personer som vill starta eget. Hur fort kan MKB hjälpa dem?

Business Scoring ! Vi har flera affärsidéer som vi behöver utvärdera för att kanske engagera oss i dem. Vi vet att du kan det här och vill att du börjar med en som vi kallar "WAP". Berätta lite om hur MKB arbetar och vad det kostar.

Vilka är dina kärnkrav ? Vi behöver ett effektivt säljstödsprogram åt våra 24 säljare. Tala om för oss vilket säljstödssystem som vi skall välja och hjälp oss med implementeringen. Hur föreslår MKB att vi börjar?

Få vår specialist att passa in i vårt gäng ! Vi har en anställd som är en väldigt duktig specialist. Han har tyvärr gjort sig omöjlig hos sin chef men vi behöver honom och vill ha honom kvar. Hur många timmar behöver du för att fixa detta?


- Lämplighetsanalys - Entré - statisk kompetensanalys för personalinventering och personalutveckling.

- CMS - Competence Management Scoring
-
unikt dynamiskt styrsystem som tar hand om dina medarbetare genom löpande mätningar av deras prestationer, med skalan 1 - 5.

- BS - Business Scoring - enkelt och tillförlitligt system för att optimera din verksamhet till bättre lönsamhet, med skalan 1 - 100. Används även för bedömning av nya affärsidéers hållbarhet

- Utbildning i Rekrytering - vi lär Dig hitta rätt kompetens genom Executive Search och/eller Head Hunting.

Bland de fler än 200 företag och organisationer som använder sig av tjänster och verktyg från MKB® märks speciellt: SEB Bank, Electrolux, SEB Finans, UC, TeliaSonera, TryggHansa, Samhall Resurs samt  EraSteel, Eurocard, ICA, Posten, SINF, Nyman & Schultz, H&M, Volvo, SKF.... Några referensbrev här!

MKB har, sedan 1980, för sina kunder även medverkat till start av 100 - tals nya  företag och hjälpt fler än 500 till ett nytt jobb samt utbildat 100 - tals  personer i affärsutveckling, personlig utveckling, och i att använda rätt kompetens i verksamheten.

Se vidare på vårt Verkställande Konsult Team - de kan hjälpa Dig!.Alfta länkar i 1000-tal   Rapid Searchmetrics SEO Tools  Free PageRank Checker  SEO Software Visit HR Sverige  Contextual Links MKB - MänniskoKraft hB

health and beauty products Shop online for a wide selection of health and beauty skin  careand hair care products at low internet prices and fast home delivery service - healthboutiques.eu   

         Redovisning            Skatt- och deklaration    I am digitally distinct! Visit onlineIDCalculator.com
            

Beneteau Oceanis  373 #75 Lättvinds "Segling i Stockholms skärgård "- Björkskärsfjärden

DEMO: Outplacement  - Lektion 11 av Karriärskolans 21 lektioner. Säljteknik och intervjuträning.

LinkedIn    twitter    facebook
 

     
Loading

Outplacement med unik garanti ger  professionell hjälp "så länge det behövs" till fast pris !

Vill Du ha roligare jobb & högre lön?

Kontakta mig NU!  

Hans Sogell  070-214 0000
Online Presenters

Outplacement - Professionell hjälp till ny sysselsättning!

Historiskt, för fler än 500 deltagare, har 60 % fått nytt jobb inom 12 veckor och över 90 % inom 6 månader.
De som startat eget har, med vår hjälp, fått sin första order redan innan kursen är slut.

Outplacement med garanti, Outplacement services, Outplacement, jobbcoach, konsult, omflyttning av personal, övertaliga eller personal reducering. Coachning priset varierar mellan kostnaden för 1 till 3 månadslöner.

DEMO: Outplacement  - Lektion 11 av Karriärskolans 21 lektioner. Säljteknik och intervjuträning.
outplacement  Läs mer    Beställ!
Referensbrev! Referensbrev 2010! Blogga om Outplacement här!

 

Google-grupper
Din nya karriär!  
1996 - 2009 TM
Gå till den här gruppen